שילוח בינלאומי

 

כשמדובר בשילוח בינלאומי, משמעות הדבר שהחבילה שאתם שולחים עוברת במכס. לכל אחת ממדינות היעד יש כללי מכס משלה להלן ניתן לקרוא על כללי השילוח הבינלאומי למדינות השונות.

אוקראינה

על פי החוק הקיים, ניתן לשלוח לאוקראינה בחבילה אחת פר נמען פריטים וסחורות לשימוש אישי (רק לא בעלי אופי מסחרי!) ללא תשלום מכס, אם העלות המשוערת של המשלוח לא עולה על 100€ (110$). אם עלות הפריטים גבוהה יותר, יש לשלם מכס.

גיאורגיה

על פי חוק, מותר לשלוח לגיאורגיה חבילה אחת פר נמען עם פריטים וסחורות בלי אופי אישי (לא מסחרי) בלי לשלם מכס אם העלות המשוערת של המשלוח לא עולה על 300 לארי גיאורגי ומשקלו לא יותר מ-30 ק"ג. אם עלות המשלוח גבוהה יותר, אוטומטית מתווסף אליה סכום המכס.

מולדובה

ניתן לשלוח למולדובה חבילה אחת פר נמען עם פריטים אישיים לשימוש אישי (שאינו מסחרי) בלי לשלם מכס. יחד עם זאת, העלות המשוערת של החבילה לא תעלה על 300€ (320$) 430€ (469$) לכל נמען, למשלוחים לאותו נמען. אם עלות המשלוח גבוהה יותר, יש לשלם מע"מ בגובה 20% ומכס בגובה 10%.

 

שימו לב!

למשלוח אסורים:

  • מסמכים וחבילות המיועדים לבתי משפט בינלאומיים, בנקים ורשויות אחרות.
  • סחורות שההובלה שלהן אסורה עלידי החוק או על ידי רשויות השלטון המקומי בכל אחת ממדינות היעד שהסחורה נשלחת אליה או דרכה.
  • חפצים אישיים, במידע והשולח והמקבל הוא אותו אדם.
להקטין את החלון
מעקב אחרי משלוח