מידע שימושי על משלוח חבילה

מידע שימושי
מידע שימושי על משלוח חבילה

משלוח חבילות אקספרס - שירות של חברת Alil Post "מדלת לדלת" שכולל איסוף, אריזה, שילוח ואספקה של חבילות מהירות משולח לנמען. אנחנו אחראיים על שלמות החבילה ומעדכנים את הלקוח על ביצוע המשלוח.

משלוח בינלאומי סטנדרטי או מהיר - חבילות או מסמכים שנשלחים מישראל, ללא עלות מסחרית או הערכת מחיר שהשולח פנה לגביהם לחברת Alil Post LTD למשלוח לכתובת הנמען בהתאם ל-"כללי מתן שירותי משלוח בינלאומי", אותם הלקוח חייב להכיר. לכל חבילה בכל קטגוריה יש למלא הצהרת ייצוא עם אספקת והצגת תעודות מזהות ותעודת משלוח עם מספר מעקב ייחודי.

משקל נפח - יחידת חישוב בק"ג שתתקבל בחישוב של תעריף משלוח במידה והוא יעבור את המשקל הפיזי של יחידת משלוח אקספרס בינלאומית המוכנה למשלוח. משקל הנפח של יחידת משלוח אקספרס בינלאומית מחושב בהתאם למידות מקסימום וסוג האריזה. לקופסה: רוחב (ס"מ) * אורך (ס"מ) * גובה (ס"מ) / 5000 = (ק"ג) לגליל: שטח המעגל (סמ"ר) * גובה (ס"מ) / 5000 = (ק"ג) שטח המעגל π*R2, כש-R זה הרדיוס של המעגל, π = 3.14

משקל פיזי של יחידת משלוח אקספרס בינלאומית - משקל של המארז המוכן לשליחה בקילוגרמים בהתאם לשקילה במשקל מיוחד.

ערך מוצהר - ערך מוצהר של מוצר / רכוש שנשלח / התקבל בהתאם למה שמופיע בתעודת משלוח של הדואר, מאושר על ידי הלקוח או השולח. ערך מוצהר לא צריך להיות מופקע או נמוך מדי ללא סיבה. נציג המכס יכול לדרוש מסמכים המוכיחים את הערך המוצהר.

סעיפי חובה בתעודת משלוח של הדואר - סעיפים שחובה למלא בהתבסס על המידע שהתקבל מהשולח. היעדר מידע או מידע לא נכון בסעיפים אלה מונע את מעבר המשלוח במכס או מקשה עליו, כולל אספקת המשלוח ליעדו.

בעת מילוי טופס תעודת המשלוח על השולח להקפיד על:

- מסירת מידע מלא ומדויק בנוגע לפרטי קשר וכתובות השולח והנמען;

- תיאור מלא ומדויק של תוכן המשלוח;

- ציון ערך מחושב או מוצהר של המשלוח;

- חתימה המאשרת את נכונות המידע המצוין, כולל הסכמה עם תנאי שילוח יחידת משלוח אקספרס בינלאומית.

להקטין את החלון
מעקב אחרי משלוח