მიწოდება აზიასა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში

აზიის და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ამანათების გაგზავნის პირობები
მიწოდება აზიასა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში
დანიშნულების ქვეყანაწონის ლიმიტისაბაჭო ღირებულების ლიმიტი
ყაზახეთი (до 30 кг)30კგ-მდე მანანათი 200 ევრომდე ერთ ამანათში
აზერბაიჯანი (до 30 кг)30კგ მდე თვეში  $ 300 -მდე თვეში
სასომხეთი(до 30 кг)30კგ მდე თვეში  200€ -მდე თვეში
უზბეკეთი (до 30 кг)30კგ მდე თვეში  $ 1000 -მდე კვარტალში
ყირგიზეთი30კგ მდე თვეში   200€ -მდე თვეში
პრიბალტიკა (ესტონეთი,ლიტვა,ლატვია) 30კგ-მდე დღეში € 44-მდე დღეში

 

                                     

მიწოდებისთვის აკრძალული ნივთების სია
1. ბეჭდური და აუდიოვიზუალური მასალები: შეიცავს მოწოდებებს ექსტრემისტულ და ტერორისტულ ქმედებებზე ან ტერორიზმის საჯარო გამართლებაზე; პორნოგრაფიული მასალა; დანიშნულების ქვეყნების კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით გაკეთებული ან განაწილებული არჩევნებისა და რეფერენდუმის ამანათები; მიზნად ისახავს ნაცისტური ატრიბუტების ან სიმბოლოების ან ატრიბუტიკის ან ნაცისტური ატრიბუტების ან სიმბოლოების მსგავსი სიმბოლოების პოპულარიზაციას.
2. ნებისმიერი სახის იარაღი (მათი ნაწილები), ვაზნები მათთვის (მათი ნაწილები), კონსტრუქციულად მსგავსი სამოქალაქო და სამსახურებრივი იარაღი;3. სახიფათო ნარჩენები;4. ინფორმაციის ფარულად მოსაპოვებლად განკუთვნილი სპეციალური ტექნიკური საშუალებები; ტოქსიკური ნივთიერებები, რომლებიც არ არიან ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების წინამორბედები;5. ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები და მათი პრეკურსორები, მათ შორის, მედიკამენტების სახით;6. ადამიანის ორგანოები და (ან) ქსოვილები, სისხლი და მისი კომპონენტები;7. მცენარეები ნებისმიერი ფორმით და მდგომარეობაში, მცენარის თესლები;8. ცოცხალი ცხოველები, გარდა ფუტკრისა, წურბელის, აბრეშუმის ჭიისა;9. ოზონდამშლელი ნივთიერებები;10. მცენარეთა დაცვის საშუალებები, რომლებიც გათვალისწინებულია 2001 წლის 22 მაისის სტოკჰოლმის კონვენციის მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ A და B დანართებით;11. წყლის ბიოლოგიური რესურსების მოპოვების (დაჭერის) ხელსაწყოები:12. დასრულებული კვანძოვანი სათევზაო ბადეები დამზადებული მანქანით ან ხელით სინთეზური ნეილონის ან სხვა პოლიამიდური მონოფილამენტებისგან, ძაფის დიამეტრით 0,5 მმ-ზე ნაკლები და ბადის ზომით 100 მმ-ზე ნაკლები (ბადის ზომა 50 მმ-ზე ნაკლები);13. დასრულებული კვანძოვანი სათევზაო ბადეები, რომლებიც დამზადებულია მანქანით ან ხელით სხვა სინთეზური მონოფილამენტებისგან, ძაფის დიამეტრით 0,5 მმ-ზე ნაკლები და ბადის ზომით 100 მმ-ზე ნაკლები (ბადის ზომა 50 მმ-ზე ნაკლები);14. ელექტრო სათევზაო სისტემები და მოწყობილობები, რომლებიც შედგება ელექტრული სიგნალის გენერატორებისგან შეერთებული გამტარებით და ბატარეით (ბატარეით), რომლებიც ერთობლივად ასრულებენ წყლის ბიოლოგიური რესურსების ელექტრული დენის საშუალებით ამოღების (დაჭერის) ფუნქციას;15. ალკოჰოლური პროდუქტები, ეთილის სპირტი, ლუდი;16. ნებისმიერი სახის თამბაქოს ნაწარმი და მოსაწევი ნარევები;17. რადიოაქტიური მასალები;18. კულტურული ფასეულობები; ნახატები19. მალფუჭებადი საქონელი;20. ძვირფასი ქვები ნებისმიერი ფორმით და მდგომარეობაში, ნატურალური ბრილიანტი და სამკაულები.
გააფართოვოს
თვალყური ადევნეთ ამანათის სტატუსს