ამანათის საერთაშორისო მიწოდების შეზღუდვების ჩამონათვალი

შეზღუდვები და აკრძალვები
 ამანათის საერთაშორისო მიწოდების შეზღუდვების ჩამონათვალი
აკრძალვები და შეზღუდვები საერთაშორისო გადაზიდვის, მიწოდების "საბარგო ტვირთების" მიღებაზე. Საშიში ნივთები. ტრანსპორტირების უსაფრთხოება.
ა) „Alil Post“ არ იღებს „გადაზიდვებს“ მიწოდებისთვის ან არ უზრუნველყოფს სხვა სერვისებს „გადაზიდვებთან“ დაკავშირებით, რომლებიც არის ან, ჩვენი შეხედულებისამებრ, აღიარებულია, როგორც საშიში, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ICAO-ს მიერ აკრძალული საქონლით ( სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია), IATA (საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაცია) საშიში ტვირთის რეგულაციები, საერთაშორისო საზღვაო საშიში ტვირთის კოდექსი, ევროპული შეთანხმება საშიში ტვირთის საერთაშორისო გადაზიდვის შესახებ საავტომობილო გზით, ან სხვა ეროვნული ან საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები, რომლებიც არეგულირებს ტრანსპორტის გადაზიდვას. სახიფათო ტვირთი ტრანსპორტით ან სხვა სერვისების მიწოდება სახიფათო ტვირთებთან დაკავშირებით.
ბ) მომხმარებელს ეკრძალება შემდეგი სახის „გადაზიდვა“ საერთაშორისო გადაზიდვისთვის:- სახიფათო და მოითხოვს შენახვისა და ტრანსპორტირების სპეციალურ პირობებს IATA-ს (საერთაშორისო საჰაერო გადამზიდავთა ასოციაციის) და ICAO-ს (სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ასოციაციის) წესების შესაბამისად;
- ცეცხლსასროლი იარაღი, სასიგნალო, პნევმატური, გაზი, საბრძოლო მასალა, ცივი (მათ შორის სროლა), ელექტროშოკური მოწყობილობები და ნაპერწკალი, აგრეთვე ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ნაწილები;- ფეთქებადი, აალებადი, აალებადი, კაუსტიკური და სხვა საშიში ნივთიერებები;- ასაფეთქებელი ნივთიერებები;- აირები, აეროზოლები და გაზის ბალონები, ტვირთები I-დან IX საშიშროების კლასამდე;- რადიოაქტიური მასალები;- ალკოჰოლის შემცველი სითხეები; Ალკოჰოლური სასმელები;- ფერფლი, ადამიანის ნაშთები, ადამიანის ორგანოები და (ან) ადამიანის ქსოვილები, სისხლი და მისი კომპონენტები, ადამიანის ბიომასალები; - მალფუჭებადი საკვები პროდუქტები, სასმელები;-აეროზოლური პაკეტები; - ოზონის დამშლელი ნივთიერებები;- ნაღდი ფული და მისი ეკვივალენტები (ბანკნოტები და მონეტები, სამოგზაურო, პირადი ან კორპორატიული გაცემული ჩეკები); – სადებეტო საბანკო ბარათები დადებითი ბალანსით;- ცოცხალი ცხოველები და მცენარეები;- ცხოველების ბეწვი და ტყავი;
- პორნოგრაფიული მასალები;- 1961 წლამდე გამოცემული წიგნები, ენციკლოპედიები და ლექსიკონები;- განსაკუთრებული ღირებულების ნივთები (როგორიცაა ხელოვნების ნიმუშები, ანტიკვარიატი);- თესლი, სარგავი მასალა;- სპილოს ძვალი და მისგან მიღებული პროდუქტები, ცხოველის რქები;- თამბაქო და თამბაქოს ნაწარმი;- ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული, ძლიერმოქმედი, მომწამვლელი, ტოქსიკური და სხვა და გამგზავნი ნივთიერებები; - მედიკამენტები და ბიოლოგიური პრეპარატები;
-ბეჭდური და აუდიოვიზუალური მასალები, სხვა ვიზუალური პროდუქტები, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენონ სახელმწიფოს ინტერესებს, ასევე მოქალაქეთა უფლებებს;
-ნივთები, რომლებმაც თავისი ბუნებით ან შეფუთვით შეიძლება საფრთხე შეუქმნას AIil Post-ის თანამშრომლებს, დააბინძურონ ან დააზიანოს სხვა ექსპრეს გადაზიდვები და აღჭურვილობა, რომლებიც გამოიყენება გადამუშავებაში, ტრანსპორტირებასა და მიწოდებაში
გ) მომხმარებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ მისი „გაგზავნა“ არ ეხება ამ წესების პ..ა) და პ..ბ) ტრანსპორტირებისთვის აკრძალულ „გაგზავნის“ რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილ სახეს.

 

გააფართოვოს
თვალყური ადევნეთ ამანათის სტატუსს