Lista restricțiilor pentru livrarea coletelor internaționale

Limitări și interdicții
Lista restricțiilor pentru livrarea coletelor internaționale

AlilPost” nu acceptă spre expediere „trimiteri” şi nu prestează servicii în privinţa „trimiterilor”, care prezintă, din punctul nostru de vedere, sau sunt recunoscute ca fiind periculoase, inclusiv dar, nelimitîndu-se la încărcături, interzise de instucţiunile Tehnice a AIAC (Asociaţia Internaţională a Aviaţiei Civile), de Prevederile referitor la încărcăturile periculoase AITA (Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian), de Codul Internaţional de transport maritim a încărcăturilor periculoase, Convenţia Europeană privind transportarea terestră a încărcăturilor periculoase şi alte acte legislative internaţionale sau naţionale ce reglementează transportul de încărcături periculoase sau prestarea serviciilor în vederea încărcăturilor periculoase. Consultaţi „AlilPost” în cazul necesităţii de a expedia aşa tip de documente.
b) Expeditorului i-se interzice să transmită spre expediere internaţională următoarele categorii de „trimiteri”: Periculoase și necesită condiții speciale de stocare și prelucrare în concordanță cu regulile AITA (Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni) și AIAC (Asociația Internațională a Aviației Civile.) Arme de foc, de semnalizare, pneumatice, de gaz, muniții, arme reci (inclusiv de aruncare), echipamente de electroșoc și descărcătoare de scînteie, precum și detalii de bază a armelor de foc. Explozive, flamabile, ușor inflamabile, toxice, otrăvitoare, corozive și agenți de distribuire. Gaze, baloane cu aerosol, încărcături din clasa I – IX de pericol. Materiale radioactive. Lichide care conțin alcool. Băuturi alcoolice. Cenușă, rămășițe umane, organe umane și(sau) țesuturi umane, sînge și componente a lui, biomateriale umane. Mîncare ușor alterabilă, băuturi. Pachete de aerosol. Substanțe ce distrug stratul de ozon. Substanțe explozive. Bani numerar și echivalenți ( bancnote și monede, cecuri, cecuri personale sau corporative scrise) Carduri bancare cu balanță pozitivă. Animale vii.  Blănuri și piei de animale. Materiale pornografice. Cărți, enciclopedii și dicționare editate pînă în anul 1961. Elemente de valoare exclusivă ( obiecte de artă, antichități). Plante vii Semințe, material săditor. Ivory și produsele sale, coarne de animale. Tutun și articole din tutun. Substanțe narcotice, psihotrope, puternice, radioactive, explozive, corozive, și alte substanțe periculoase. Medicamente și preparate biologice. Materiale tipărite și audiovizuale, alte produse vizuale ce pot dăuna intereselor statului, precum și drepturilor cetățenilor. - Obiecte care prin caracterul lor sau datorită ambalajului pot prezenta pericol pentru colaboratorii “AlilPost”, sau să murdărească ori să dăuneze integrităţii altor trimiteri express- trimiteri sau instrumentariul utilizat la prelucrare, transportare şi/sau pentru livrare. -
c) Beneficiarul urmează să se asigure că “trimiterea” sa nu se atribuie la careva din “trimiterile” indicate mai sus ca fiind interzise