Informatii utile de servicii postale

Informatii utile
Informatii utile de servicii postale

Greutatea fizică – masa fizică a TIE pregătită pentru expediere, exprimată în kg, prin cîntărirea cu utilaje speciale de măsurare a greutăţii.

Greutate volumetrică – reprezintă dimensiunile exprimate în kg, care va fi luat în cosideraţie la calcularea tarifului de livrare, în cazul în care, acesta depăşeşte greutatea fizică a TIE pregătită pentru expediere. Greutatea volumetrică a TIE pregătită pentru expediere, se calculează reieşind din dimensiunile maxime şi tipului de ambalaj al acesteia. Pentru cutie: Lăţimea(cm) x Lungimea(cm) x Înălţime(cm)/5000 = (kg). Pentru rulouri: Aria cercului (cm2) x Înălţimea (cm) / 5000 = (kg). Aria cercului = πR2, unde R – raza cercului (cm), π = 3,14.

Trimitere internatională / Trimitere – obiect/e expediat/e (documente/documentaţie, marfa, bunurile, articole) din RM sau în RM ce deţin sau nu deţin valoare comercială sau valoare estimată, ce au fost transmise de Beneficiar către “Alil Express Post” LTD pentru livrare în adresa Destinatarului conform Regulilor de prestare a serviciilor poştale de livrare a TIE, cu care, Beneficiarul este obligat să facă cunoştinţă. Pentru fiecare trimitere express din orice categorie, preluată spre livrare, se completează factura de expediţie, ce conţine un număr unic de înregistrare.

Valoare declarată – valoarea declarată a bunului sau mărfii expediate/recepţionate, indicată în factura de expediţie poştală, declarată/indicată de Beneficiar sau Expeditor. Valoare declarată nu trebuie să fie mărită sau micşorată nefondat. Colaboratorul vamal care efectuează verificările, poate să ceară confirmarea documentală a valorii declarate.